0

Disclaimer

Disclaimer

Om tot de prognoses te komen hebben we verschillende bronnen (Statbel en Fediac) gebruikt:

  • Evolutie van nieuwe wagen inschrijvingen per gewest
  • Evolutie van nieuwe wagen inschrijvingen per brandstofsoort
  • Evolutie van het wagenpark per type voertuig
  • Evolutie van het personenwagenpark
  • Vervangingsgraad van het personenwagenpark


Daarnaast zijn we uitgegaan van volgende uitgangspunten:

  • Het aandeel publieke laadpalen t.o.v. alle laadpalen bedraagt 16% in 2020, 17% in 2025 en 23% in 2030.
  • De jaarlijkse kilometerstand van een elektrische wagen bedraagt 25.000 km.
  • De jaarlijkse laadbehoefte per elektrische wagen bedraagt 5.000 kWh.
  • Het laadvolume van een laadpunt per jaar bedraagt 3.000 kWh.
  • Het aantal laadpalen per gemeente wordt bepaald aan de hand van het percentage ingeschreven wagens t.o.v. het totale wagenpark, met een correctie voor gemeenten met een vestiging van een leasemaatschappij.

Contacteer ons